portal

PL EN
badge.pngda9e1fe182ce8a8504a6a9f60d8b1325
Wielki Gościniec Litewski
Poniedziałek, 01-12-2014
grafika

WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI

 Wielki Gościniec Litewski to trakt, który łączył dwie stolice Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Warszawę i Wilno. Rozpoczynał się w Warszawie, przekraczał Wisłę a potem wiódł przez Stanisławów, Liw, Węgrów i Sokołów Podlaski, przekraczając Bug w Krzemieniu. Dalej prowadził przez Brańsk i Bielsk do Białegostoku a następnie przez Wasilków, Czarną i Grodno aby zakończyć ponad 400-kilometrowy szlak w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 Wschodnie Mazowsze, Podlasie i Litwa słynęły z rozmaitości narodów, które je zamieszkiwały i niekiedy żyją tam dalej. Przykładem może być litewski niegdyś Węgrów, który miał 4 dzielnice wyznaniowo-narodowe: katolicką (polską), ruską (prawosławną), szkocką i niemiecką (protestancką) oraz żydowską. Na Podlasiu w Bohonikach i Kruszynianach ciągle mieszkają Tatarzy, niegdyś podpora polskiej kawalerii, osiedleni tu przez Jana III Sobieskiego, a w Trokach pod Wilnem – Karaimi, niezwykle ciekawa grupa etniczna z własną religią, architekturą i kuchnią. Zniknęli Szkoci, związani z domem Radziwiłłów, którzy służyli w regimentach radziwiłłowskich, zajmowali się handlem i rzemiosłem dochodząc nieraz do dużych majątków, o czym świadczą kamienne nagrobki na starym cmentarzu ewangelickim w Węgrowie.

 Do atrakcji Szlaku można zaliczyć Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie, magiczne Lustro Twardowskiego z Węgrowa, skansen i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, enklawę architektury wielkoruskiej w Wirowie, barokowy pałac Ossolińskich w Rudce, unikatową cerkiew obronną w Supraślu z fascynującym muzeum ikon, liczne grodziska i uroczyska osnute legendami o pięknych księżniczkach, sławnych wojach i zaciętych bitwach.

 Aby odtworzyć Wielki Gościniec Litewski w formie szlaku turystycznego została zawiązana Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski” skupiająca zainteresowane podmioty. W ich planach jest oznaczenie trasy znakami turystycznymi. Lecz już dziś można po prostu wyruszyć na Wschód.Jak śpiewała Ela Mielczarek :Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się….

 

Więcej informacji na temat całego szlaku na stronie http://wielkigoscinieclitewski.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ProgramRegionalny.pngedc3455abf560b03e6cb5b1266cff544
Mazowsze.png393ef6606eb35558b62f7f23eb91c975
UE.png40941a8d7a038c0c7356d6675d721b93
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Pogoda Węgrów z serwisu